GÓI 1: GÓI TIẾT KIỆM 1 (Chụp ½ ngày) 
#ADAM_BRIDAL_Studio xin thông báo tiếp tục thực hiện Gói tiết kiệm với
thông tin sau:
Các gói sẽ nhận được :
- 01 Album Photobook (20x30 or 25x25) 30 trang
- 02 váy cưới + đồ thời trang
- 02 vest thời trang
- Make up và làm tóc thay đổi xuyên suốt buổi chụp
- 01 ảnh cổng 60x90 ép gỗ
- 01 DVD trình chiếu nhà hàng
- 01 DVD file gốc tất cả ảnh chụp
- 10 ảnh rửa để bàn 13x18
- 01 bao da cao cấp đựng album 
GIÁ CHỤP ALBUM: 5.900.000Đ (TRỌN GÓI)
GÓI 2: GÓI VIP (Full day) 
#ADAM_BRIDAL_Studio xin thông báo tiếp tục thực hiện Gói VIP với thông
tin sau:
Các gói sẽ nhận được :
- 01 Album Photobook (25x35 or 30x30) 30 trang
- 02 váy cưới (Luxury) + đồ thời trang
- 02 vest thời trang
- Make up và làm tóc thay đổi xuyên suốt buổi chụp
- 01 ảnh cổng 60x90 ép gỗ cao cấp
- 01 DVD trình chiếu nhà hàng
- 01 DVD file gốc tất cả ảnh chụp
- 10 ảnh rửa để bàn 13x18
- 01 bao da cao cấp đựng album 
GIÁ CHỤP ALBUM: 7.900.000Đ (TRỌN GÓI)

GÓI 3: GÓI VIP 02 (Full day) 

#ADAM_BRIDAL_Studio xin thông báo tiếp tục thực hiện Gói VIP với thông

tin sau:

Các gói sẽ nhận được :

- 01 Album Photobook (25x35 or 30x30) 30 trang

- 03 váy cưới (Luxury) + đồ thời trang

- 02 vest thời trang

- Make up và làm tóc thay đổi xuyên suốt buổi chụp

- 01 ảnh cổng 60x90 ép gỗ

- 01 DVD trình chiếu nhà hàng

- 01 DVD file gốc tất cả ảnh chụp

- 10 ảnh rửa để bàn 13x18

- 01 bao da cao cấp đựng album 

GIÁ CHỤP ALBUM: 9.500.000Đ (TRỌN GÓI)

Facebook